Joypur Development Block, Joypur Dev. Block, Jaipur Development Block, Joypur Block Office, Purulia Block Office

Karmadhakshaya

Ambika Mahato

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Artho Sanstha Unnayan O Parikalpana

Pasupati Mahato

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Krishi Sech O Samabaya

Dipali Mahato

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Janaswastha O Paribesh

Hiralal Mahato

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Purta Karya O Paribahan

Ajit Kr. Mandal

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Shiksa Sanskriti, Tathya O Krira

Indumati Kumar

Vill. & P.O. :

Contact No. :

Karmadhaykshay : Sishu O Nari Unnayan, Janakalyan O Tran

Nisharani Mahato

Vill. & P.O.

Contact No. :

Karmadhaykshay : Bon O Bhumi Sanskar

Dilip Kumar

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Matsya O Prani Sampad Bikash

Jagadish Ch. Rajwar

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : KhudraSilpa, Bidyut O Achiracharit Shakti

Jayanti Gorain

Vill. & P.O. -

Contact No. :

Karmadhaykshay : Khadya O Sarbaraha

 Related Topics